آبادان در دهه ۱۳۴۰|کلیپ کده

آبادان در دهه ۱۳۴۰ نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
دانشکده نفت آبادان