آبیاری در روستای جوینان کاشان|کلیپ کده

آبیاری در روستای جوینان کاشان نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
ترانه آبیاری با شعر و صدای علی رحمانی جوینانی برای کشاورزان زحمتکش روستا