آتش گرفتن برج ۲۷ طبقه که سال ۱۹۷۴ ساخته شده – لندن|کلیپ کده

آتش گرفتن برج ۲۷ طبقه که سال ۱۹۷۴ ساخته شده – لندن نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
بی بی سی نوشته بعضی از شاهدان عینی صدای کمک خواهی شنیده بودند و افرادی رو پشت پنجره ها دیده بودند.