آخرین خبر از حادثه تیراندازی در مجلس|کلیپ کده

آخرین خبر از حادثه تیراندازی در مجلس نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
فردی امروز صبح با ورود به مجلس، با نیروهای حفاظت مجلس درگیر شد و به سمت آنان تیراندازی کرد.تیراندازی در مجلس از زبان رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس را در این ویدئو مشاهده فرمایید.