آرمین ۲afm آهنگ فیلم برو که هیچی بین ما نی اصلا

آرمین ۲afm آهنگ فیلم برو که هیچی بین ما نی اصلا نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
آهنگ فیلم چی شد،صدا قطع شد؟ … متن شعر و آهنگش :
برو که هیچی بین ما نی اصلا
زندگیم با تو پاشید از هم
من به نبود تو راضی هستم
چون تو رفتی و گذاشتی خالی دستم
هنوزم اخلاقای بدت رو باز داریشون
کصافط کاریاتو میکنی ماس مالیشون
این یارو کیه که همش بهت زنگ میزنه
نکنه رابطه ی کاری داری باز با ایشون
خدایی بگو یعنی انقدر خجالت داشت
حالا دوس پسرت یه تایمی کسالت داشت
مگهچه کارکرده بود که این مدلی
.mp4