آشنایی با تنها زن مسافرکش در افغانستان|کلیپ کده

آشنایی با تنها زن مسافرکش در افغانستان نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
سارا بوهایی برای بدست آوردن مخارج زندگی خود و خانواده اش به رانندگی پرداخته است . او برای محافظت از خود همیشه اسلحه دارد . همچنین طبق قانون او تنها دختران و زن ها را میتواند جابجا کند و رانندگی در شب برای او ممنوع است . سارا هیچ وقت ازدواج نکرده و عاشق خداست .