آغازی درباره | اپیزود اول|کلیپ کده

آغازی درباره | اپیزود اول نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
گزارشی کوتاه از مجموعه فعالیت های مجمع خیرین کشور در سال ۱۳۹۵