آغازی درباره | اپیزود سوم|کلیپ کده

آغازی درباره | اپیزود سوم نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
گزارشی کوتاه از مجموعه فعالیت های مجمع خیرین کشور در سال ۱۳۹۵