آغازی دوباره | اپیزود دوم|کلیپ کده

آغازی دوباره | اپیزود دوم نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
گزارشی کوتاه از مجموعه فعالیت های مجمع خیرین کشور در سال ۱۳۹۵