آقای کرباسچی به كامنت شما میشه با این افکار مخرب دواعش مذاکره کرد ؟؟؟؟|کلیپ کده

آقای کرباسچی به كامنت شما میشه با این افکار مخرب دواعش مذاکره کرد ؟؟؟؟ نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا