آموزش ابراز وجود به نوجوانان|کلیپ کده

آموزش ابراز وجود به نوجوانان نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
دکتر لیلی عباسی، متخصص نوجوانی، در رابطه با مهارت ابراز وجود در نوجوانی، اهمیت آن و آموزش مهارت های ابراز وجود توضیحات ارزنده ای ارائه داده اند.

مرکز مشاوره اکسیر

www.psychoexir.com