آموزش حرفه های تازه به ۵۰ هزار مددجو در زندان های کشور|کلیپ کده

آموزش حرفه های تازه به ۵۰ هزار مددجو در زندان های کشور نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
بیش از ۵۰ هزار مددجو در زندان های سراسر کشور در حال اموختن حرفه های تازه و کسب درامد هستند.