کلیپ آموزش دریافت کتاب از NCBI

آموزش دریافت کتاب از NCBI نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
آموزش آنلاین و مرحله به مرحله دریافت کتاب از NCBI
تدوین و ضبط: حسن رسولی
مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانلود فیلم با لینک مستقیم