فیلم آموزش یا تدریس خصوصی ویولن ( ویالن ویولون ویلون

آموزش یا تدریس خصوصی ویولن ( ویالن ویولون ویلون نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
آموزش به وسیله عضو رسمی خانه موسیقی ایران با كد ١٢٢٥٨ و دارای كارت تدریس از وزارت ارشاد و عضو كانون نوازندگان خانه موسیقی ایران با مجوز تدریس ٠٩١٢٢٩٠٥٦١١

 دانلود فیلم با لینک مستقیم