آهنگ فیلم رقص چوپی – ویولونیست: نیلوفر محبی|کلیپ کده

آهنگ فیلم رقص چوپی – ویولونیست: نیلوفر محبی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
موسیقی و نوازنده ویولون: نیلوفر محبی…….چوپی نام رقص دسته جمعی قوم لر و نوعی رقص کردی می باشد.این قطعه بر اساس ملودی قدیمی لری و کردی ساخته شده است.