آوازخوانی تحسین بر انگیز کودک گیلانی در مهمانی افطار|کلیپ کده

آوازخوانی تحسین بر انگیز کودک گیلانی در مهمانی افطار نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
آوازخوانی تحسین برانگیز کودک گیلانی
در مهمانی افطار پرورشگاه مژدهی رشت
با حضور استاندار گیلان در شب قدر –
خـرداد ماه ۱۳۹۶