آپاراتچی ٣٨ با سعید سهیلی و آتش كشیدن هویتش|کلیپ کده

آپاراتچی ٣٨ با سعید سهیلی و آتش كشیدن هویتش نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
در این برنامه سعید سهیلی دل پرش از تمامی مسئولینی كه در سینما به گفته وی بی مسئولیت هستند را بر سر كارت كانون كارگردانان و همچنین كارت خانه سینما خالی میكند و همانطور كه در دو روز گذشته در تیزر برنامه شاهد بودید آن ها را در مقابل دوربین به آتش میكشد. او از سینمای بی مسئولیت ایران شاكی است و به همین سبب حرفهایی را میگوید كه بسیار عجیب و تلخ و دردناك است. آپاراتچی ٣٨ را از دست ندهید.