کلیپ آیا جف ساشن دربرنامه کاهش ماری جوانا موفق خواهد بود؟

آیا جف ساشن دربرنامه کاهش ماری جوانا موفق خواهد بود؟ نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
Will Jeff Sessions Crack Down on California’s Recreational Marijuana Program
Mike talks to RT America correspondent, Brigida Santos about the legal obstacles facing California's new recreational marijuana program.مایک با خبرنگار RT America، بریجدا سانتوس در مورد موانع قانونی برنامه تازه ماری جوانا در کالیفرنیا صحبت می کند.

 دانلود فیلم با لینک مستقیم