ئەحمەد کایا – بمدۆزه ره وه دایه|کلیپ کده

ئەحمەد کایا – بمدۆزه ره وه دایه نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
"بمدۆزه ره وه دایه"
وتن: ئەحمەد کایا، سه لدا باجان
مێلۆدی: ئەحمەد کایا
هۆنراوەی: ئەحمەد کایا
***
www.kurdaane.com