ابزاری جهت نوازندگی بهتر – SCALERAIL|کلیپ کده

ابزاری جهت نوازندگی بهتر – SCALERAIL نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
ابزاری برای دستیابی به تکنیک نوازندگی که بدن نوازنده با آن بدرستی بچرخد . این امر بسیار مهم است که دست و بازو بهینه قرار گرفته باشند . موقعیت بدن ضعیف در پیانیست منجر خواهد شد ، قادر به بازی در بهترین حالت خود نباشد . ، و مهمتر، ممکن است مشکلات اسکلتی عضلانی ناتوان کننده و دردناک شود .

از کانال تلگرام دیدن بفرمایید . @Qom_pianist