اثر تکخوانی امیرحسین ثوابی|کلیپ کده

اثر تکخوانی امیرحسین ثوابی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
اثر تکخوانی امیرحسین ثوابی – جشنواره نواهای ضد آمریکایی ۱۳۹۵ – فرهنگسرای انقلاب اسلامی مشهد مقدس