اثر تکخوانی امیرحسین شادبین|کلیپ کده

اثر تکخوانی امیرحسین شادبین نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
اثر تکخوانی امیرحسین شادبین – جشنواره نواهای ضد آمریکایی ۱۳۹۵ – فرهنگسرای انقلاب اسلامی مشهد مقدس