اثر تکخوانی سید سجاد خراشادی زاده|کلیپ کده

اثر تکخوانی سید سجاد خراشادی زاده نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
اثر تکخوانی سید سجاد خراشادی زاده – جشنواره نواهای ضد آمریکایی ۱۳۹۵ – فرهنگسرای انقلاب اسلامی مشهد مقدس