اثر تکخوانی علیرضا شریفی صدر|کلیپ کده

اثر تکخوانی علیرضا شریفی صدر نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
اثر تکخوانی علیرضا شریفی صدر – جشنواره نواهای ضد آمریکایی ۱۳۹۵ – فرهنگسرای انقلاب اسلامی مشهد مقدس