اثر تکخوانی علی رضا شورک توکانلو|کلیپ کده

اثر تکخوانی علی رضا شورک توکانلو نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
اثر تکخوانی علی رضا شورک توکانلو – جشنواره نواهای ضد آمریکایی ۱۳۹۵ – فرهنگسرای انقلاب اسلامی مشهد مقدس