اثر تکخوانی محمدمهدی شورورزی|کلیپ کده

اثر تکخوانی محمدمهدی شورورزی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
اثر تکخوانی محمدمهدی شورورزی – جشنواره نواهای ضد آمریکایی ۱۳۹۵ – فرهنگسرای انقلاب اسلامی مشهد مقدس