اجرای جان مریم (آواز و پیانو)|کلیپ کده

اجرای جان مریم (آواز و پیانو) نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
اجرای ترانه زیبای جان مریم در دانشگاه خوراسگان- آذر ۱۳۹۵
آواز: جلیل سجاد – پیانو: علی نوری …..
آموزش پیانو و کیبورد در سایت www.jalilsajad.com