اجرای خصوصی استاد شجریان و رامین ذوالفنون|کلیپ کده

اجرای خصوصی استاد شجریان و رامین ذوالفنون نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
اجرای خصوصی استاد شجریان و رامین ذوالفنون
*****
عکس روی تو چو در آینه جام افتاد/عارف از خنده می در طمع خام افتاد
#حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد/این همه نقش در آیینه اوهام افتاد#
این همه تصویر می و نقش نگارین که نمود/یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد#
غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید/کز کجا سر غمش در دهن عام افتاد#
من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم/اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد#

۱FreeMan.Net