اجرای رنگ غنی و فقیر ساخته درویش خان.|کلیپ کده

اجرای رنگ غنی و فقیر ساخته درویش خان. نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
از سمت راست: مبین بهرامی، امیرعلی کرباسی و امید جوراب بافان. شاگردان علاقه مند و کوشای بنده. (محسن فریدمهر).