اجرای زنده ترانه سلام ایران با صدای بابک قدمایی|کلیپ کده

اجرای زنده ترانه سلام ایران با صدای بابک قدمایی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
بابک قدمایی | سلام ایران سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان| سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران| سرور و افتخار من دیار پاک بازانی| وطن ایران پاینده سرای سر فرازانی| نماد اقتدار تو خلیج تو همیشه فارس| دنیا روشن شد از نام بلند مردمان پارس.