اجرای زیبای استاد ناصر یعقوبی-فیلمبرداری پیام-چهاربیتی|کلیپ کده

اجرای زیبای استاد ناصر یعقوبی-فیلمبرداری پیام-چهاربیتی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
اجرای جهاربیتی به وسیله استاد یعقوبی ولایت تیغاب خراسان جنوبی همراه با فیلمبرداری پیام جباری ۰۹۱۵۵۳۳۱۰۹۹