اجرای زیبای ساز ایرانی سنتور به وسیله پسر ۱۴ ساله اوکراینی|کلیپ کده

اجرای زیبای ساز ایرانی سنتور به وسیله پسر ۱۴ ساله اوکراینی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
اجرای زیبای ساز ایرانی سنتور به وسیله پسر ۱۴ ساله اوکراینی در مسابقات روسیه ۲۰۱۷