اجرای زیبای علی زندوکیلی برای پدرش|کلیپ کده

اجرای زیبای علی زندوکیلی برای پدرش نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
بــابــٰا جٰـــان
هیچ زمان باور نمى كردم ترانه اى كه با آن صداى
پُر از عشق و مهر برایمان مى خواندى روزى موزیک
بدرقه ات به آسمـٰـان باشد
پرستویى شد و پر پر زنان رفت
به صحراهاى بى نام و نشون رفت
٩ سال گذشته و هربار كه روز تولدت فرا مى رسد
با خودم این موزیک را به عشق مهربانى تو یاد تو
مردانگى و غیرت تو زمزمه مى كنم