احوال پرسی از کودک معروف حاضر در حادثه خونین تهران|کلیپ کده

احوال پرسی از کودک معروف حاضر در حادثه خونین تهران نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
کودکی که در حادثه تروریستی چهارشنبه تهران حاضر بود، مورد حمایت وزارت بهداشت و سایر ارگان ها قرار گرفت