از امشب سیاه تر نیست.|کلیپ کده

از امشب سیاه تر نیست. نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
ی شب اروم و خوب اما ی دفعه گوشیت زنگ بخوره،جواب بدی+الو..ی دفعه ی صدای تو گوشات میپیچه که دیگه از زندگی نابودت میکنه..-عشق ما از اول الکی بود،هم من بازیچه بودم هم تو.و بعد بوق بوق بوق¥¥ اون شب به بدترین شبت تبدیل میشه