استاد رضا طباطبائ|کلیپ کده

استاد رضا طباطبائ نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
آواز کم نظیر استاد رضا طباطبائی به همراهی نی استاد سعید روحانی، در دستگاه چهارگاه. شب بزرگداشت حکیم فردوسی