استاد فقید احمد عبادی، تکنوازی سه تار، مستندبزرگان موسی|کلیپ کده

استاد فقید احمد عبادی، تکنوازی سه تار، مستندبزرگان موسی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
تهامی بزرگان موسیقی ایران