استان شیراز یکه تاز ورود به تکنولوژیهای نوین صنعت خودرو..|کلیپ کده

استان شیراز یکه تاز ورود به تکنولوژیهای نوین صنعت خودرو.. نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
طبق توافقات صورت گرفته بایکی از شرکت های تولید کننده فعال در ضمینه تکنولوژیهای نوین شهری مقرر شد این شرکت تعدادی از دستگاههای خودرا در شهر شیراز نصب نماید.