فیلم استفاده از رله Finder برای قطع و وصل مقاومت ترمز

استفاده از رله Finder برای قطع و وصل مقاومت ترمز نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
فرمان رله از خروجی رله اینورتر داده می شود و
همزمان با RUN و STOP آن عمل می کند .

 دانلود فیلم با لینک مستقیم