فیلم استفاده از present perfect continuous (حال کامل استمرار

استفاده از present perfect continuous (حال کامل استمرار نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
میدونی چطوراز زمان حال کامل استمراری برای بیان اتفاقاتی که از گذشته تا به حال ادامه پیدا کردن استفاده کنی؟ این فیلم برای سطح B1 مناسبه.

 دانلود فیلم با لینک مستقیم