اشتباه یک همکار در زمان خارج نمودن دندانهای کرسی کوچک|کلیپ کده

اشتباه یک همکار در زمان خارج نمودن دندانهای کرسی کوچک نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
بیمار در وضعیتی به دیدن من آمد که به شکل زودهنگامی چهار دندان را از دست داده بود. فک پایین کوچک و …
این درمان به کمک طرز ارتوپدی فکی و نهایتا با طرز ارتدنسی ثابت به اتمام رسید.