دانلود فیلم اصول دفاعی در فوتبال – ۴۲

دانلود فیلم اصول دفاعی در فوتبال نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
این محصول شامل ۴۸ تمرین کلیدی تکنیکی و تاکتیکی انفرادی و تیمی است که با تهیه و استفاده از نکات گفته شده در این دوره آموزشی باعث افزایش توان دفاعی تیمهای فوتبال می شود .

 دانلود فیلم با لینک مستقیم