اظهارات بی سابقه جان کری:واقعا داشتیم سمت جنگ می رفتیم|کلیپ کده

اظهارات بی سابقه جان کری:واقعا داشتیم سمت جنگ می رفتیم نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
واقعا داشتیم سمت جنگ میرفتیم. سران منطقه به من و اوباما میگفتند شماباید این ها [ایران] را بمباران کنید. ما جاده دیگری رفتیم