فیلم اظهارت یکی از مجروحان تروریستی مجلس

اظهارت یکی از مجروحان تروریستی مجلس نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
یکی از مجروحان حادثه تروریستی مجلس در دیدار با وزیر بهداشت از مشاهدات خود می گوید