اعتراف مقامات قطری به اشتباه در بحران سوریه|کلیپ کده

اعتراف مقامات قطری به اشتباه در بحران سوریه نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
شیخ حمد بن جابر الثانى نخست وزیر و وزیر امور خارجه سابق ⁧ #قطر ⁩ : ما در ⁧ #سوریه ⁩ اشتباه كردیم. ما – شوراى همكارى خلیج فارس و شما – غرب – به گروه هایى كمك كردیم و بعد فهمیدیم كه اشتباه كردیم.
ما دو اتاق عملیات در اردن و تركیه برپا كردیم. شامل قطر، امارات، عربستان، آمریكا و.. همه ما از گروههاى مشابه حمایت مى كردیم، اما آرام آرام متوجه شدیم كه اشتباه كردیم.
امروز اگر در سوریه با گروههاى ترور…