اعتصاب کارگران معدن تونل ۶ پابدانا زرند|کلیپ کده

اعتصاب کارگران معدن تونل ۶ پابدانا زرند نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
اعتصاب کارگران معدن تونل ۶ پابدانا زرند و بستن مسیر دوراهی مسجد ابوالفضل زرند که جاده عبور کامیون ها به استانهای یزد و خراسان است