افطاری مسلمانان نیویورک مقابل برج ترامپ!|کلیپ کده

افطاری مسلمانان نیویورک مقابل برج ترامپ! نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
صدها فعال مسلمان و دوستداران اسلام در شهر نیویورک جلوی برج ترامپ سفره افطاری پهن کرده و یک گردهمایی خیابانی در اعتراض به سیاست های نژادپرستانه و اسلام هراسانه دولت آمریکا برگزار کردند.