اقدام دیوانه وار راننده تریلی هجده چرخ در اتوبان|کلیپ کده

اقدام دیوانه وار راننده تریلی هجده چرخ در اتوبان نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
راننده یک تریلی هجده چرخ در چین با اقدام دیوانه وار خود باعث تصادف های شدیدی در اتوبان شد.