التهاب در بهارستان در پی تیراندازی افراد ناشناس

التهاب در بهارستان در پی تیراندازی افراد ناشناس نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
فردی امروز صبح با ورود به مجلس، با نیروهای حفاظت مجلس درگیر شد و به سمت آنان تیراندازی کرد.
.mp4