فیلم الفبای مترجم حرفه ای شدن (۲)

الفبای مترجم حرفه ای شدن (۲) نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
اهمیت دامنه لغات در ترجمه حرفه ای. اگر کسی نداند که لنگیدن به انگلیسی limp می شود، مجبور است walk with difficulty یا چیزی مثل این را استفاده کند. این نشان دهنده ضعف دامنه لغات است. برای رفع این مساله چه باید کرد؟

hamidtavangar@gmail.com
#ویرایش_نیتیو کارشناسی_ارشد، #دکترا، #چاپ_مقاله، #ترجمه_تخصصی، #ویرایش_نیتیو، #سرقت_علمی، #ترجمه_فارسی_انگلیسی، #كانون_ویرایش_ایرانیان ۰۲۱۶۶۵۹۶۲۰۵

 دانلود فیلم با لینک مستقیم